Småtbåtshamn

Båtplatser för säsongsuthyrning

Norra sidan av Tyrislöt

Y-bommar 2,25 x 4 meter , pris 2650:-

Y-bommar 3 x 6 meter , pris 2750:-

Y-bommar 3,5 x 6 meter , pris 2850:-