Skärgårdsmuseum

Den 18 juni 2000 invigdes Sankt Anna Skärgårdsmuseum. Byggnationen startade i januari 1999 och höll på utan uppehåll fram till invigningen. Skickliga hantverkare i föreningen ställde upp helt ideellt. Omkring 5000 timmar lades ner i projektet, vilket då också innefattar urval och exponering av föremål, liksom framtagande av texter och bildmaterial.

Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården.

För mer information om museet besök gärna Sankt Annas Hembygdsförenings hemsida.

DSC00755DSC00756DSC00537