Skärgårdsmuseum

Den 18 juni 2000 invigdes Sankt Anna Skärgårdsmuseum.
Museet drivs av Sankt Anna Hembygdsförening.

Byggnationen startade i januari 1999 och höll på utan uppehåll fram till invigningen. Skickliga hantverkare i föreningen ställde upp helt ideellt. Omkring 5000 timmar lades ner i projektet, vilket då också innefattar urval och exponering av föremål, liksom framtagande av texter och bildmaterial.
Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården.

Öppet utvalda dagar maj, juni, juli, augusti. 
Se hemsida för mer info. www.hembygd.se