Naturstigen

Naturstig

Sankt Anna hembygdsförening har i samarbete med Söderköpings kommun skapat:
Natur och kulturstigen, ca.2,5km lång vandringsslinga i vacker natur. Vandringstigen utgår från skärgårdsmuseet i Tyrislöt och längs vägen finns informationstavlor uppsatta som man kan läsa om det som finns längs stigen.